2017 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට ඔබේ නම ඇතුලත්ද ?


මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් 2017 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය අන්තර්ජාලයට එකතු කර තියෙනවා.අපි විසින් මෙම ලිපිය අවසානයේ සපයා ඇති Link එක මගින් ගොස් සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදාට කලින් එය පරීක්ෂා කරගන්න.ඔබ එම ලේඛනයේ ඇතුලත් වී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට ඔබ සැපයිය යුත්තේ
1 ඔබගේ හැඳුනුම්පත් අංකය හා
2 දිස්ත්‍රික්කය පමණි

ඔබගේ නම එම ලේඛනයේ නැතොත් එතන පහතින් ඇති කොටසට ගිහින් ඔබගේ ගැටලුව සඳන් කරන්න.ඔබ එය පරීක්ෂා කලයුතු ආකාරය මුල සිට අප පහතින් පෙන්වා ඇත.ලිපියේ පහලම ඇති එක මගින් අදාල රජයේ වෙබ අඩවියට ඇතුල් වන්න.

අදාල වෙබ් පිටුවට ගිය පසු මෙලෙස ඔබට පෙනේ

පහත ඊතලයේ සඳහන් කර ඇති කොටස Click කරන්න

සමීප ඡායාරූපයකි

ඉන්පසු ඔබට මෙලෙස දිස්වේ

ඉන්පසු අදාල කොටසේ ඔබ හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කර දිස්ත්‍රික්කය තෝරා පහත පරිදි තහවුරු කරන්න

ඉන්පසුව “පෙන්වන්න” යන Button එක Click කරන්න

ඔබගේ නම ලේඛනයේ ඇති නම් මේ ආකාරයෙන් දිස්වේ.එසේ නැති නම් “විමසීම් කරන්න” යන Button එකට යන්න

මෙතනින් ගිහින් පරීක්ෂා කරන්න: Website

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
2
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
3
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
4
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
3
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
4
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
13
වටිනවා

2017 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට ඔබේ නම ඇතුලත්ද ?

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!
කැමති අය මේ Mind Trick එක බලන්න