ඒ කාලේ ,මේ කාලේට වඩා කොච්චර වෙනස්ද බලමු


ලෝකේ වෙනස් වෙලා, මිනිස්සුත් වෙනස් වෙලා ,ඒත් එක්කම ඇදුම් පැලදුම් ,හැසිරිම්,ආකල්ප,කථා බහ මේ හැම දේම කාලයත් එක්ක පුදුම විදියට වෙනස් වෙලා. ඉතිං අද අපි මතක් කරගන්න යන්නේ අන්න ඒ වෙනස ගැන.

වර්තමානයේ ඉඳන් අතීතය මතක් කරගන්න එකත් හරි අමුතූම අත්දැකීමක්.එහෙනම් මේ අත්දැකීම අනෙක් අයටත් විඳගන්න share කරන්න.අදහසුත් කියලාම යන්න. සුභ දවසක්!

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
12
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
26
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
108
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
47
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
48
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
40
වටිනවා

ඒ කාලේ ,මේ කාලේට වඩා කොච්චර වෙනස්ද බලමු

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!