කාන්තාවන්ට සිදුවන අකරතැබ්බ


ඔබ දකිනවා සෑම විටම කාන්තාවක් තමන්ගේ රූප සොභාවය රැක ගැනීමට කටයුතු කරන ආකාරය. විශේෂ විලාසිතාවන්, විශේෂ ආලේපන මෙන්ම විවිධ වූ ඖෂධ වර්ග පවා භාවිතයට පෙළඹෙනවා තමන්ගේ රූපය මැනවින් පවත්වා ගැනීමට. ඔවුන් ලොකු කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් ගත කරනවා විවිධ වූ උත්සව සඳහා සහභාගී වීමට, ගමන් බිමන් යාමට පෙර විලාසිතාවන් සඳහා. නමුත් ඒ අතරතුර සිදුවන් අකරතැබ්බින් නැතුවාම නොවේ. තමන්ගේ ආලේපන භාවිත කිරීමට යාමේදී ආලේපන වර්ග විනාශ වී ඇති සිදුවීම් මෙන්ම අඳින ඇඳුම් වල පවා අඩුපාඩුකම් සිදුවෙනවා ඔබට ඇසි ඇත. එවැනි ආකාරයේ කාන්තාවන්ට සිදුවූ අකරතැබ්බින් කිහිපයක් පහත ඇති ඡායාරූප තුලින් දැකගන්න පුළුවන්.

නියපොත්තක් බිඳී ගිය අවස්ථාවක්

කොන්ඩ කටුව ගලවනවාත් සමඟ කෙස් ගස් කැඩි යාම

තොල් ආලේපනය කදී ගොස් තිබීම

සීට් බෙල්ටටකොණ්ඩය හසුවීම

අඳින ඇඳුම් පැළඳුම් සුරතලුන් විසින් විනාශ කර තිබීම

ආලේපන කරමින් සිටින විට ආලේපන ද්‍රව්‍ය වැසිකිලි වල මතට වැටීම

වැසිකිලි කාණු ආවරණයට අඩි උස සේරප්පුව හිර වීම

ආලේපන වර්ග තොර්රගැනීමට යාමේදී

භාවිත කරන ආලේපන වර්ග විඅලි ගොස් ඇති ආකාරය

ගැලපෙන ඇඳුමක් තෝරාගැනීමට යාමේදී

ආලේපන ද්‍රව්‍ය දියවී ගොස් තිබීම

ආලේපන ද්‍රව්‍ය නිඅවසේ සුරතලුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් වීම

අන්තිමට අහන්න තියෙන්නෙ … කෙල්ලො පව් නේද ?

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
51
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
96
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
30
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
303
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
94
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
35
වටිනවා

කාන්තාවන්ට සිදුවන අකරතැබ්බ

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!