මේ ඡායාරූප වල තියෙන වැරැද්ද හොයන්න හොයන්න පුලුවන් සැබෑම බුද්ධිමතුන්ට විතරයි


ඔන්න අපි අද අරගෙන ආවේ ඔබේ කුඩා තොරතුරු දැකීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමට පොඩි පරීක්ෂණයක්. මේ සෑම ඡායාරූපයකම එක සාවද්‍යතාවයක් තියෙනවා. වැඩ්ඩෙක් නම් හොයමු බලන්න.

1. වෙරළ

2. වැනීසිය

3. බයිසිකලයක්

4. කතුරු

5. යෝග්‍යතාවය

6. පිරිමි ළමයා

7. Bowling

8. මිතුරන්

9. ඇවිදීම

10. කාන්තාව

පිළිතුරු

1. පුටුවේ පිටුපස තට්ටුව රැදවීම සදහා බාර් එකක් නැත.

2. Gondolas බෝට්ටු වලට රුවල් නැත.

3. pedals වැරදි ලෙස ස්ථානගත කර ඇත. එකක් අනෙකට වඩා ඉහළ විය යුතුය.

4. ඉහළ වම් කෙළවරේ ඇති කතුර දෙස බලන්න – හැන්ඩ්ල්ස් එකට ඇති නමුත් තල එසේ නොවේ.

5. ගැහැණු ළමයින් තිදෙනාගේම බඩ බොත්තම් (බුරිය) අතුරුදහන්වී ඇත.

6. චෙස් පුවරුවේ අර්ධ විවිධ ඝණකම් වලින් යුක්ත වේ.

7. එක් සපත්තුවකට වඩා අනෙකෙහි ලේස් සිදුරු වැඩියෙන් ඇත.

8. නිල් පාට ඇද සිටින තරුණිය පිටුපස අමතර අතක් ඇත.

9. පුරුෂයාගේ සහ ගැහැණු ළමයාගේ සෙවනැලි මාරු වී ඇත.

10. ඇය පැලද සිටින සපත්තුවේ එක් උස අඩියක් අනෙක් උස් අඩියට වඩා ඝනකම්ය.

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
1
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
1
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
5
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
17
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
2
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
22
වටිනවා

මේ ඡායාරූප වල තියෙන වැරැද්ද හොයන්න හොයන්න පුලුවන් සැබෑම බුද්ධිමතුන්ට විතරයි

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!