හොල්මන් චිත්‍රපටි ඇත්ත වුනොත් ඒවායින් ආරක්ෂාවෙන උපදෙස් ඇතුලත් විනෝදජනක පින්තූර එකතුවක්


ඕනෑම චිත්‍රපටියක් නරඹන විට ඒවා තුල සිදුවෙන සිදුවීම් ඇත්ත ජීවිතයෙදිත් සිද්ද වුනොත් මොනවා වෙයිද කියලා ඔබට එක පාරක් හරි හිතිලා ඇති. විශේෂයෙන් හොල්මන් චිත්‍රපටියක් නරඹන විට නම් ඕනෑම කෙනෙකුට මේ හැඟීම පොදුවේ ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ නිසාම තමයි අපි අද මේ තොරතුරු ඔබට අරගෙන එන්න හිතුවේ. විහිළුවට හරි ඇත්ත ජීවිතයේදී හොල්මන් චිත්‍රපටියක ඇතුලත් වෙන අත්දැකීමකට ඔබට මුහුණ දෙන්න සිද්ද වුනොත්… මෙන්න මේ උපදෙස් අනිවාරෙන්ම මතක තියා ගන්න.

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
4
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
14
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
9
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
85
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
10
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
27
වටිනවා

හොල්මන් චිත්‍රපටි ඇත්ත වුනොත් ඒවායින් ආරක්ෂාවෙන උපදෙස් ඇතුලත් විනෝදජනක පින්තූර එකතුවක්

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!