ලංකාවේ වැඩ්ඩෙක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්‍රසිද්ධ චරිත වල චිත්‍ර එකතුවක්


සරල හැඩතල, දීප්තිමත් වර්ණ සහ මූලික ජ්‍යාමිතිය එකට එකතු කරමින් විචිත්‍රවත් චිත්‍ර නිර්මාණය මේ වන විට ජනප්‍රිය කලාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Illustrator portrait යනුවෙන් හදුන්වන මේ අපූරු ශෛලිය අනුගමනය කරමින් ලංකාවේ දක්ෂයෙක් ( Nuwan Chamika) නිර්මාණය කරලා තියෙන ලංකාවේ වගෙම ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ චරිත වල චිත්‍ර එකතුවක් තමයි ඔය පහලින් තියෙන්නේ. බලන්න ඔය ඉන්න කට්ටිය අඳුර ගන්න පුලුවන්ද කියලා.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Credits : https://www.facebook.com/nuwan.chamika.7

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
0
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
1
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
11
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
0
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
0
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
2
වටිනවා

ලංකාවේ වැඩ්ඩෙක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්‍රසිද්ධ චරිත වල චිත්‍ර එකතුවක්

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!