ඉන්ටනෙට් එකේ හම්බුණු ලස්සනම ස්ත්‍රී මූර්ති ඡායාරූප පෙලක්


මුර්ති කලාව කියන්නෙත් එක්තරා විදියේ ප්‍රකාශණයක්. යොදාගන්න අමුද්‍රව්‍ය, නිර්මාණකරුගේ හැකියාව වගේම නිර්මාණයේ අවසානයද විශේෂත්වයක් ගෙන එනු ලබනවා. බොහෝ නිර්මාණකරුවන් ස්ත්‍රීන්ගේ රූප සොබාවය පිළිබඳව කරන නිර්මාණයන් බොහෝ තිබෙනවා. ස්ත්‍රියකගේ ලාලිත්‍යය, ප්‍රකාශ කරන සිතුවිල්ල වැනි දෑ කෙරෙහි නිර්මාණකරුවන් සැලකිලිමත් වෙනු ලබනවා. ස්ත්‍රියකගේ රූප ස්වභාවය පිළිබඳව විවිධ අමුද්‍රව්‍ය තුලින් කෙරුණු නිර්මාණ කිහිපයක් තමයි පහලින් තිබෙන්නේ.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
1
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
0
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
28
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
2
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
2
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
7
වටිනවා

ඉන්ටනෙට් එකේ හම්බුණු ලස්සනම ස්ත්‍රී මූර්ති ඡායාරූප පෙලක්

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!