අතහැර දැමු යුධ ටැංකි


යුද්ධයකදී සාමානයෙන් භාවිත කරන උපකරණ විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබුනද නිරතුරුවම භාවිත කරන උපකරණ තිබෙන්නේ අතලොස්සකි. ඒ අතරිනුත් දිගුදුර ප්‍රහාර සඳහා ප්‍රහාරක යානයක් ලෙස යුධ ටැංකි බහුලව භාවිත කරනු ලබයි. ප්‍රහාරක යානා මෙන්ම ආසන්නයට යා නොහැකි බලකොටු ආසන්නයටම ගොස් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමටද යුද්ධ ටැංකි වලට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. නමුත් මේ ඡායාරූප පෙලින් ඔබ දකින්නේ යුද්ධ සමයන් තුල අතහැර දමා ගොස් නුතනයේ භාවිතා කිරීමටවත් නොහැකි තරමට දිරාපත්ව ගොස් ඇති යුද්ධ ටැංකිය

 

Shumshu, Russia

Puerto Rico

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

උතුරු මරියානා දුපත

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

ඇන්ටාක්ටිකාව

පුවෙර්ටෝ රිකොන්

එක්සත් රාජධානිය

ජර්මනිය

රුසියාව

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

නෙදර්ලන්තය

ශිකොටන් දුපත

රුසියාව

රුසියාව

එක්සත් රාජධානිය

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

පුවෙර්ටෝ රිකෝ

ඇමෙරිකාව

එක්සත් රාජධානිය

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

ඇෆ්ගනිස්ථානය

අතහැර දැමු යුද්ධ ටැංකි

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
0
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
2
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
2
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
0
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
3
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
9
වටිනවා

අතහැර දැමු යුධ ටැංකි

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!