වසර 2028 ට ගමන් කල මිනිසෙකු අනාගතය ගැන කියූ විශ්මිත අනාවැකිය


සමහර පුද්ගලයන්ට අනාගතයට ගොස් ඒමට තරම් දියුණු අසාමාන්‍ය බලයක් ඇති බවට සමහරුන්‍ කියනවා.නමුත් ඒ දේ මෙතෙක් විද්‍යාත්මකව එතරම් පිළිගැනීමකට ලක් වී නොමැති වුවත් ක්වන්ටම් න්‍යාය අනුව එය විය හැකි දෙයක් බවට ඇතැමුන් මත පල කරනවා.නමුත් එහි සත්‍යතාව මැන බැලිය හැකි තරම් දියුණු තාක්ෂණයක් මෙතෙක් බිහි වී නම් නැහැ.මේ වසරේ මුල් භාගයේ දී පුද්ගලයන් 2කු විසින් මේ ආකාරයට 2030 හා 2028 යන වර්ෂ වලට ගොස් පැමිණ ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින් අනාවැකි කීපයක් පල කර තිබෙනවා.විනාඩි දෙකක් වැය කරල මේ වීඩියෝව තුලින් විස්තරය බලන්න.

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
2
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
2
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
2
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
3
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
5
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
18
වටිනවා

වසර 2028 ට ගමන් කල මිනිසෙකු අනාගතය ගැන කියූ විශ්මිත අනාවැකිය

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!